Falang Database driver not enabled
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cơ sở vật chất

 

243

   

  Viện hiện có hệ thống liên hoàn từ phòng thí nghiệm, nhà kính, nhà lưới đến đồng ruộng với các trang thiết bị phù hợp để thực hiện nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, … về các lĩnh vực công nghệ sinh học, khoa học cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao một cách hiệu quả.

- Hệ thống phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật
- Bộ phận nghiên cứu sinh học phân tử và chuyển gen
- Bộ phận phân tích các chỉ tiêu sinh lý; sinh hóa cây trồng 
- Hệ thống đánh giá bệnh virus bằng kỹ thuật ELISA ; PCR

- Bộ phận nghiên cứu và sản xuất chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA
- Hệ thống nhà lưới cách ly phục vụ công tác nghiên cứu và sản xuất giống gốc sạch bệnh
- Hệ thống sản xuất cây và củ giống khoai tây bằng kỹ thuật khí canh
- Hệ thống nhà trồng hoa lan và điều khiển ra hoa
- Hệ thống kho lạnh phục vụ bảo quản giống và nông sản
- Hệ thống nhà lưới phục vụ nghiên cứu trồng rau ăn lá và rau ăn quả bằng kỹ thuật thủy canh