Falang Database driver not enabled
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chức năng và Nhiệm vụ

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

 

     Viện Sinh học Nông nghiệp đã được Giám đốc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam quy định tại Quyết định số 2673/QĐ/HVN ngày 27/10/2014.

  Chức năng

 

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học, chọn tạo giống ưu thế lai; nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản, chế biến và đánh giá phẩm chất nông sản phẩm, ô nhiễm môi trường đất, nước nông nghiệp.

- Sản xuất thử nghiệm giống cây trồng mới, các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, các chế phẩm phân bón và các sản phẩm thực phẩm.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức Hội thảo, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ chuyên môn. 

- Đào tạo kỹ thuật viên chuyên ngành, tham gia đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông học.

 

  Nhiệm vụ

- Tổ chức nghiên cứu công nghệ mới sản xuất các giống cây trồng.

- Nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất một số giống cây trồng.

- Dịch vụ cung ứng giống cây trồng và hoa có chất lượng (khoai tây, cẩm chướng, đồng tiền…), tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao sản xuất nông nghiệp.

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu, đào tạo và sản xuất.