Falang Database driver not enabled
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhân sự

 

Hiện nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức của viện là 25 người, trong đó gồm: 01 giáo sư, 01 phó giáo sư, 02 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 05 kỹ sư và 03 nhân viên kỹ thuật, 01 kế toán.

 

STT

Phân loại

Số người

1

Cán bộ là Giáo sư, Phó giáo sư

02

2

Cán bộ là Tiến sỹ

02

4

Cán bộ là Thạc sỹ

12

5

Cán bộ là cử nhân, kỹ sư

05

6

Cán bộ là nhân viên kỹ thuật

03

7

Kế toán

01