Falang Database driver not enabled
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng hành chính tổng hợp

 

 

Nhân sự:

 

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ

Email

Số điện thoại

1

Đỗ Thị Hương Loan

Kế Toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0936.053.012

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán
- Thực hiện công tác văn thư, hành chính, lưu trữ
- Trợ lý công tác tổ chức, thi đua
- Quản lý và điều hành xe ô tô công
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo viện giao