Falang Database driver not enabled
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng CNSH phân tử & vi sinh

 

 

  Nhân sự:

 

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

Email

ĐT liên hệ

1

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913560164

2

ThS. Nguyễn Thị Sơn

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988437586

3

ThS. Phạm Thị Hải

Nghiên cứu viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01656058430

4

ThS. Hồ Thị Thu Thanh

Nghiên cứu viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987741497

5

ThS. Vũ Thị Hằng

Nghiên cứu viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0973273289

6

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Nghiên cứu viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984284098

 

 

  Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

     + Nghiên cứu và triển khai đề tài trọng điểm về CNSH: "Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sương bằng phương pháp CNSH".

 

     + Thực hiện Dự án hợp tác song phương về chọn tạo giống khoai tây giữa Viện SHNN và Viện Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng – CHLB Đức.

 

     + Lưu giữ nguồn gen khoai tây thuộc đề tài nhánh với Trung tâm tài nguyên Thực vật.

 

     + Nghiên cứu nhân giống và lưu giữ giống một số loại cây dược liệu.

 

     + Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm sinh học EMINA, nghiên cứu và phân lập một số chủng vi sinh vật quan trọng phục vụ sản xuất.

 

     + Nghiên cứu kỹ thuật thủy canh trồng rau ăn lá và rau ăn quả, triển khai áp dụng mô hình này vào sản xuất.

 

     + Tham gia đào tạo: nghiên cứu sinh, cao học viên, sinh viên thực tập tốt nghiệp, sinh viên nghiên cứu khoa học và sinh viên thực tập nghề

 

 

  Thành tích đạt được:

 

1. "Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sương bằng phương pháp CNSH"

 

2. Lưu giữ nguồn gen khoai tây thuộc đề tài nhánh với Trung tâm tài nguyên Thực vật (nguồn gen được lưu trữ trong phòng CNSH Khoai tây luôn đảm bảo số lượng (50 - 100 nguồn gen), chất lượng đảm bảo phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

 

3. Nghiên cứu và sản xuất chế phẩm sinh học EMINA, nghiên cứu và phân lập một số chủng vi sinh vật quan trọng phục vụ sản xuất.


4. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình công nghệ cao trong nông nghiệp (trồng rau thủy canh, công nghệ tưới nhỏ giọt...).


5. Tham gia đào tạo: nghiên cứu sinh, cao học viên, sinh viên thực tập tốt nghiệp, sinh viên nghiên cứu khoa học và sinh viên thực tập nghề.