Falang Database driver not enabled
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Công nghệ khoai tây

 Nhân sự:

 

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

Email

ĐT liên hệ

1

TS. Nguyễn Xuân Trường

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988558289

2

ThS. Lương Văn Hưng

Phó phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977353346

3

ThS. Vi Quốc Hiền

Nghiên cứu viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0973518628

4

ThS. Phạm Văn Tuân

Nghiên cứu viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0973270397

5

ThS. Vũ Tiến Dũng

Nghiên cứu viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978144189

6

KS. Nguyễn Mạnh Tiến

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0965369227

7

KS. Nguyễn Phi Long

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0966346506

8

KS. Lê Đức Danh

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0376643025

9

KS. Phan Trọng Oanh

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0384494325

10

KS. Đỗ Thị Mai

Kỹ sư

0962775830

11

Đinh Thị Thanh Hiếu

Kỹ thuật viên

 

0977009982

 

 Chức năng nhiệm vụ:

 

Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn và đào tạo kỹ thuật

 

 

+ Cây khoai tây: Kỹ thuật nhân giống sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, sản xuất cây và củ giống sạch bệnh các cấp, sản xuất khoai tây thưởng phẩm, khảo nghiệm, đánh giá giống cây trồng mới …

 

 

+ Nông nghiệp công nghệ cao: Nhân giống các loại cây trồng bằng công nghệ khí canh (cây hoa, cây giống nông lâm nghiệp, cây thuốc…), trồng rau an toàn bằng công nghệ thủy – khí canh, công nghệ tưới nhỏ giọt, sản xuất giá thể cho trồng rau an toàn…

 

 Thành tích đạt được:

 

 1. Dự án cấp Nhà nước: Hoàn thiện công nghệ và xây dựng hệ thống sản xuất củ giống chất lượng cao khoai tây Hà Lan thông qua nuôi cấy mô, mã số KC.04.DA03/01-05.

 

 2. Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu làm chủ công nghệ và xây dựng mô hình công nghiệp sinh học sản xuất giống khoai tây, rau và hoa sạch bệnh, Mã số: KC04.02/06-10.

 

 3. Đề tài tiềm năng cấp Nhà nước: Nghiên cứu sản xuất sinh khối rễ cây Hoàng liên gai làm nguồn dược liệu sản xuất berberin bằng công nghệ khí canh, Mã số đề tài: KC.04.TN09/11-15.

 

 4. Dự án cấp Nhà nước: Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất củ giống khoai tây chế biến bắt nguồn từ công nghệ nuôi cấy mô kết hợp với công nghệ thủy khí canh, Mã số KC.04.DA04/11-15.

 

  Các công nghệ sẵn sàng chuyển giao cho sản xuất:

 

+ Công nghệ nhân giống cây khoai tây và tạo củ giống in vitro bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

+ Công nghệ nhân giống cây khoai tây và sản xuất củ giống gốc bằng công nghệ khí canh

+ Kỹ thuật sản xuất giá thể và giâm bầu cây khoai tây giống ngoài vườn ươm

+ Kỹ thuật sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên chủng sạch bênh trong nhà màn

+ Kỹ thuật sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh cấp nguyên chủng và xác nhận trên đồng ruộng cách ly

+ Kỹ thuật sản xuất khoai tây thương phẩm

+ Kỹ thuật bảo quản lạnh củ giống khoai tây

+ Công nghệ nhân giống một số loại cây trồng (cây hoa, cây dược liệu…) bằng kỹ thuật khí canh

+ Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng cây trong nhà màn, tưới nhỏ giọt, trồng cây trong giá thể…)

 

  Các sản phẩm thương mại hóa:

 

+ Củ giống khoai tây sạch bệnh các cấp: giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, giống xác nhận.