Falang Database driver not enabled
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Đề tài, dự án KHCN

 

Với đội ngũ cán bộ tâm huyết, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng trong những năm vừa qua Viện đã thu được những thành tựu xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học (Nhiệm vụ trọng tâm Viện). Số lượng các đề tài nghiên cứu ở các cấp của Viện không ngừng tăng lên qua từng năm. Viện đã và đang thực hiện các đề tài và dự án sau:

 

 1. Hợp tác với CHLB Đức “Nghiên cứu sử dụng các phương pháp CNSH trong chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh và chống chịu với các điều kiện stress phi sinh học  (2010 - 2014). Dự án đã đào tạo được đội ngũ cán bộ có tay nghề cũng như chuyên môn cao mà lúc đó ở Việt Nam chưa từng có về phương pháp CNSH trong chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh và chống chịu với các điều kiện stress phi sinh học, Thu thập được bộ gen giống khoai tây dại và nhiều vật liệu quan trọng.
 2. Đề tài trọng điểm CNSH “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và mốc sương bằng phương pháp CNSH” (2011 - 2015). Đề tài đã tạo ra được nhiều vật liệu khới đầu cho ba dòng khoai tây kháng virus và mốc sương; Đào tạo được 02 Nghiên cứu sinh là: TS Hoàng Thị Giang NCV - Học Viện Nôn nghiệp và TS. Đinh Thị Thu Lê - Giảng viên viện Đại học Mở.
 3. Dự án trọng điểm CNSH “Sản xuất thử các giống cẩm chướng (Hồng ngọc, Hồng hạc) và hoa cúc (VCM2, VCM3) được tạo ra bằng đột biến in vitro” (2012 - 2014). Dự án tạo được 4 giống hoa mới được công nhận, là nguồn giống mới cung cấp cho các vùng trồng hoa tại Hà Nội và Đà lạt.
 4. Dự án cấp nhà nước: “Hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất củ giống khoai tây chế biến bắt nguồn từ công nghệ nuôi cấy mô kết hợp với công nghệ thủy, khí canh” (2011 - 2016). Dự án góp phần làm cơ sở để Viện Sinh học Nông nghiệp được Bộ Khoa học công nghệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất giống khoai tây bằng phương pháp khí canh của GS.TS Nguyễn Quang Thạch theo Quyết định số: 62896/QĐ-SHTT, ngày 11 tháng 11 năm 2013.
 5. Đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn và phát triển loài Lan Hài đặc hữu khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ tuyệt chủng, mã số B2013-11-33 (2013 - 2014). Đề tài đã xây dựng được quy trình nhân 02 loài Lan Hài có nguy cơ tuyệt chủng cao góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen Lan hài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam.
 6. Đề tài tiềm năng cấp nhà nước: Nghiên cứu sản xuất sinh khối rễ cây Hoàng liên gai làm nguồn dược liệu sản xuất berberin bằng công nghệ khí canh” mã số KC04.TN09/11-15. Đề tài giúp tạo ra được sinh khối rễ cây Hoàng liên gai làm nguồn dược liệu sản xuất berberin bằng công nghệ khí canh tạo tiền để nhân giống vô tính các loại cây thuốc bằng công nghệ khí canh.
 7. Đề tài tiềm năng cấp Nhà nước : Nhân nhanh giống lan Hoàng thảo Thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl.) bằng hệ thống Bioreactor” KC04.TN08/11-15. Đề tài đã xây dựng được quy trình nhân giống lan Hoàng thảo Thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl.) bằng hệ thống Bioreactor tạo tiền đề nhân giống một số cây thuốc cung cấp nguồn nguyên liệu để sản xuất dược liệu.
 8. Dự án: Hoàn thiện quy trình nhân giống lan Dendrobium nobile Lindl theo hướng công nghiệp. (2012 - 2014). Xây dựng được quy trình nhân giống lan Dendrobium nobile Lindl ở quy mô công nghiệp tao được 100.000 cây giống từ nuôi cấy mô đến vườn sản xuất. Phối hợp với công ty Dược Sông Đà để làm nguyên liệu thô cho ngành dược.
 9. Đề tài nhánh của đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng và xây dựng quy trình sử dụng hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong công nghiệp nhân giống và điều khiển ra hoa một số loại cây trồng với quy mô công nghiệp, Mã số: ĐM.06.DN/13 thuộc Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia với Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (2013-2016). Được công nhận tiến bộ kỹ thuật cho 2 quy trình sử dụng các loại đèn Huỳnh quang chuyên dụng trong nuôi cấy mô, điều khiển sinh trưởng phát triển ra hoa cây cúc góp phần tạo ra sản phẩm mới và tăng năng suất cho bà con nông dân.
 10. Dự án nhánh của dự án FIRST: Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam với Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (2017 - 2019). Xây dựng được 2 quy trình sử dụng các loại đèn Led chuyên dụng trong nuôi cấy mô, điều khiển sinh trưởng phát triển ra hoa cây cúc.
 11. Chủ trì đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA, phân hữu cơ trong sản xuất hành và biện pháp bảo quản hành bằng rơm tại Hải Dương (2018 - 2019). Đề tài đã sử dụng chế phẩm sinh học hữu hiệu EMINA vào việc sản xuất hành nhằm đem lại năng suất cao, chất lượng tốt và mục tiêu lớn nhất đề tài đem lại là người dân được sử dụng hành sạch không có chất bảo quản để bảo vệ sức khỏe.
 12. Chủ trì đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu, thử nghiệm một số giống khoai tây mới có năng suất, chất lượng cao tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (2017 - 2019). Cung cấp 5 mẫu giống khoai tây mới có chất lượng tốt, năng suất cao có thể đem vào chế biến chip cho sản xuất thực phẩm. Giống đã được nhà máy ORION tại Việt Nam cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng đầu ra.