Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng về thế hệ người nông dân mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được xác định là một trong các trường đại học trọng điểm của đất nước. 

65 năm qua, Học viện đã đào tạo cho đất nước hơn 10 vạn cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế nông nghiệp có trình độ đại học, trên 10.000 thạc sỹ và trên 600 tiến sỹ. 

Lực lượng cán bộ do Học viện đào tạo đã và đang là nguồn nhân lực chủ chốt trên mặt trận nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến các địa phương, họ đã cống hiến sức lực và trí tuệ, tài năng và sự đam mê vào những thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Xem chi tiết