Đang cần 35.000 lao động chất lượng cao, học ngành này có ngay việc làm tốt. 

Từ năm 2015, Chính phủ đã đặt trọng tâm đầu tư và phát triển lĩnh vực công nghệ sinh học nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid-19, ngành công nghệ sinh học càng trở thành hướng đi phù hợp. Xem chi tiết