Từ năm 2008, Tập đoàn Orion thu mua khoai tây ngon thông qua hợp đồng canh tác với nông dân địa phương. Điều này góp phần đảm bảo thu nhập ổn định cho người nông dân, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em.

Năm 2016, tập đoàn khởi động dự án “Khoai tây quê hương”. Dự án tài trợ máy móc nông nghiệp cho nông dân Việt Nam, từ đó nâng cao hiệu quả, năng suất canh tác, nơi có nhiều trang trại quy mô vừa và nhỏ.

Năm nay, dự án “Khoai tây quê hương” tiếp tục được triển khai. Trong khuôn khổ dự án, tập đoàn dự kiến tặng máy kéo cho các huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá), Diễn Châu (Nghệ An) và Đơn Dương (Lâm Đồng). Tập đoàn cũng sẽ xây kho lưu trữ khoai tây giống 100 tấn tại Đại học Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời tặng 5 suất học bổng cho sinh viên có dự án nghiên cứu sản xuất khoai tây giống xuất sắc tại Đại học Nông nghiệp Việt Nam. Xem chi tiết